Pomiar Wibracji

Środowisko pracy − drgania mechaniczne  działające na organizm człowieka przez    kończyny górne

Normy

PN-EN ISO 5349-1:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

Środowisko pracy − drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Normy

PN-EN 14253+A1:2011