Pomiar Oświetlenia

Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

Normy

PN-83/E-04040.03.

Oświetlenie awaryjne

Normy

PN-EN 1838:2013-11.pkt. 4.2.1, pkt. 4.2.2, pkt. 4.2.5, pkt. 4.2.6