Pomiar Hałasu

Środowisko pracy – hałas

Normy

PN-N-01307:1994

PN-ISO 9612:2011 z wyłaczeniem metod obejmujących strategię 2 - p. 10 i strategię 3 - p. 11

Środowisko ogólne – hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji, zakładów przemysłowych

Przepisy prawne

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.09.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614) z wyłączeniem pkt. F