Laboratorium Badawcze MILAB Koszalin prowadzi pomiary w oparciu o normy i obowiązujące przepisy.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy oferuje szeroki zakres certyfikowanych badań, wykonujemy badania bhp na stanowiskach pracy i badania środowiska:

Akredytacja PCA

Poza zakresem akredytacji

MILAB Koszalin posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 900, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2008-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Laboratorium współpracuje z:

Laboratorium MILAB Koszalin zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań poprzez m.in.:

Laboratorium badawcze MILAB Koszalin służy słowem doradczym w pełnym zakresie swojego działania.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz poufność wykonywanych badań.

Serdecznie zapraszamy do szerokiej współpracy!