Pomiar Natężenia Pól Elektromagnetycznych ( PEM )

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne

Normy

PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce

Przepisy prawne

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii

Przepisy prawne

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180