Pomiar Natężenia Pól Elektromagnetycznych ( PEM )

Pole elektromagnetyczne - środowisko pracy

Normy

PN-T-06580-3:2002 z wyłączeniem pkt. 2.1.4.2

Pole elektromagnetyczne - środowisko ogólne

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z wył. pkt. 27-31 załącznika nr 2