Pomiar Natężenia Pól Elektromagnetycznych ( PEM )

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne

Normy

PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego

Środowisko - pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych:pomiary szerokopasmowe

Przepisy prawne

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce

Przepisy prawne

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii

Przepisy prawne

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180

Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych

Przepisy prawne

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131