Pomiar Hałasu

Środowisko pracy – hałas

Normy

PN-N-01307:1994

PN-ISO 9612:2011 z wyłaczeniem metod obejmujących strategię 2 - p. 10 i strategię 3 - p. 11

Środowisko ogólne – hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji, zakładów przemysłowych

Przepisy prawne

Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2010 r.      (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem pkt. F

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej − hałas

Normy

PN-87/B-02156.