Pomiar Hałasu

Środowisko pracy – hałas

Normy

PN-N-01307:1994

PN-ISO 9612:2011 z wyłaczeniem metod obejmujących strategię 2 - p. 10 i strategię 3 - p. 11

Środowisko ogólne – hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji, zakładów przemysłowych

Przepisy prawne

Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r.(Dz.U. 2021 poz. 1710) z wyłączeniem pkt. F